โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน)
ตำแหน่ง : ช่างสำรวจ
23 ตุลาคม 2563
1 อัตรา
18,000-19,000
งานสำรวจวางแนว และ ระดับก่อสร้างสะพาน และ งานถนน
1. จบวุฒิ ปวส.สำรวจ (ถ้าจบ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา จะไดรับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. อายุ 22 - 35 ปี
3. สามารถใช้โปรแกรม Autocad
4. สามารถใช้โปรแกรม MS office : Word , Excel , Powerpoint
5. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานได้ตลอดเวลา
นครปฐม
-ลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
-สวัสดิการประกันสังคม
-มีที่พักให้
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน)

ถนนบรมราชชนนี ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : 089-788-8647
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างควบคุมงาน 29 ตุลาคม 2563
     2. ช่างสำรวจ 29 ตุลาคม 2563
     3. ช่างควบคุมงานก่อสร้าง 29 ตุลาคม 2563