MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
ตำแหน่ง : ผู้จัดการขายมาตรฐาน(โครงการพิเศษ)
28 ตุลาคม 2563
2 อัตรา
25,000 ขึ้นไป(รายได้รวม)
1.ทดลองปฏิบัติงาน ระยะเวลา 4-6 เดือน
2.สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานให้คำปรึกษาการตลาด ให้กับบริษัท
3.วางแผนการตลาด การบริหารทีมงาน
1. ชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม การวิเคราะห์ วางแผนงาน นำเสนองาน ติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ดี
4. มีประสบการณ์ด้านการบริหาร/ตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ จ.แพร่/ จ.แม่ฮ่องสอน /แม่สอด จ.ตาก/แม่สาย จ.เชียงราย
6. จอมทอง จ.เชียงใหม่/จ.น่าน ฯลฯ หรือสามารถทำงานประจำได้
ทุกจังหวัด
-เงินส่งเสริมประจำตำแหน่ง
-ประกันสุขภาพ/ชีวิต/กลุ่ม +ประกันสังคม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ค่าบริหาร+คอมมิชชั่นส่วนตัว
-เงินส่งเสริมพิเศษต่ออายุ
-เงินโบนัส5ครั้ง รายไตรมาส/รายปี
-เงินรางวัลพิเศษประจำเดือน
-การทัศนศึกษาต่างประเทศ
-สิทธิ์เบิกค่าเดินทางฝึกอบรม
-สามารถโอนผลประโยชน์งานเป็นมรดกให้ทายาทได้ตามกฎหมาย
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)

เลขที่ 115 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 086-191-1196,095-450-3397 , แฟกซ์ : -
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่) 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนวินาศภัย 28 ตุลาคม 2563
     2. นักวางแผนการเงินAFPT/CFP 28 ตุลาคม 2563
     3. ที่ปรึกษาการเงิน MAGENTA CM รุ่น8 28 ตุลาคม 2563
     4. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 28 ตุลาคม 2563
     5. Sale Manager 28 ตุลาคม 2563
     6. นักการตลาดออนไลน์ 28 ตุลาคม 2563
     7. เลขานุการ 28 ตุลาคม 2563
     8. ธุรการ ประชาสัมพันธ์ 28 ตุลาคม 2563
     9. ที่ปรึกษาการเงิน IC license 28 ตุลาคม 2563
     10. ผู้จัดการขายมาตรฐาน(โครงการพิเศษ) 28 ตุลาคม 2563
     11. เจ้าหน้าที่การตลาด 28 ตุลาคม 2563
     12. นักวางแผนการประกันชีวิตMTLP/เดี่ยว-กลุ่มและการประกันภัยfulltime-parttime 28 ตุลาคม 2563