MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
ตำแหน่ง : Sale Manager
21 ตุลาคม 2563
2 อัตรา
20,000 ขึ้นไป
- บริหารงาน ประชุม อมรม
- ขยายการตลาด ประสานงานขาย
- ฝึกอบรม พัฒนาตนเองและบุคคลากร
- ออกตลาด พบปะกลุ่มลูกค้า
1. ชาย/หญิง อายุ 27ปี ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ งานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเป็นพิเศษ
3. วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป
4. มีพาหนะส่วนตัว และมีใบอนุญาติขับขี่
5. ชอบงานพัฒนาตนเอง และท้าทายความสามารถ
เชียงใหม่
-เงินเดือนประจำตำแหน่ง
-เงินส่งเสริมพิเศษต่ออายุ
-เงินโบนัส5ครั้ง รายไตรมาส/รายปี
-เงินรางวัลพิเศษประจำเดือน
-การทัศนศึกษาต่างประเทศ
-ประกันกลุ่ม ประกันชีวิต ประกันสังคม
-สิทธิ์เบิกค่าเดินทางฝึกอบรม
-เงินสำรองเลี้ยงชีพ
-สามารถโอนผลประโยชน์งานเป็นมรดกให้ทายาทได้ตามกฎหมาย
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)

เลขที่ 115 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 086-191-1196,095-450-3397 , แฟกซ์ : -
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่) 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนวินาศภัย 21 ตุลาคม 2563
     2. นักวางแผนการเงินAFPT/CFP 21 ตุลาคม 2563
     3. ที่ปรึกษาการเงิน MAGENTA CM รุ่น8 21 ตุลาคม 2563
     4. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 21 ตุลาคม 2563
     5. Sale Manager 21 ตุลาคม 2563
     6. นักการตลาดออนไลน์ 21 ตุลาคม 2563
     7. เลขานุการ 21 ตุลาคม 2563
     8. ธุรการ ประชาสัมพันธ์ 21 ตุลาคม 2563
     9. ที่ปรึกษาการเงิน IC license 21 ตุลาคม 2563
     10. ผู้จัดการขายมาตรฐาน(โครงการพิเศษ) 21 ตุลาคม 2563
     11. เจ้าหน้าที่การตลาด 21 ตุลาคม 2563
     12. นักวางแผนการประกันชีวิตMTLP/เดี่ยว-กลุ่มและการประกันภัยfulltime-parttime 21 ตุลาคม 2563