บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนงานขนส่งและคลังสินค้า
16 ตุลาคม 2563
1 อัตรา
ตามตกลง
1.วางแผนและบริหารงานด้านการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.วางแผนการจัดรถขนส่งสินค้า การบริหารเวลาทำงาน การบริหารเที่ยววิ่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด
3.ควบคุมการเบิกจ่ายค่าดำเนินการในการขนส่งให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณที่บริษัทกำหนด
4.ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถและรถขนส่งในการเข้าปฏิบัติงานเพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้า
5.บริหารจัดการสต็อกสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
6.ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของทีมงาน ในการจัดเรียงสินค้า การโหลดสินค้าขึ้นรถ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
7.จัดเตรียมเอกสารในการขนส่งตามบันทึกข้อมูลและสรุปรายงานการขนส่งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
8.ติดตามและแก้ไขปัญหาในการขนส่งทันที เมื่อพบว่าการจัดส่งไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
9.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
1. อายุไม่ต่ำกว่า 32 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์หรืองานขนส่งสินค้า อย่างน้อย 5 ปี
4. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายด้านการขนส่งสินค้า
5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ มีความตั้งใจในการทำงาน ขยันอดทน มีทัศนคติที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน
6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
7. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม MS Office อยู่ในระดับดี
สมุทรสาคร
กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี/ท่องเที่ยวต่างต่างประเทศ
โอกาสในก้าวหน้าในสายอาชีพ
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว
เครื่องแบบพนักงาน
โบนัสปีละ 2 ครั้ง/ปรับเงินเดือนประจำปี
ปันผลรายไตรมาส (สำหรับผู้จัดการสาขา)
สวัสดิการบ้านพักพนักงานต่างจังหวัด
ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
กองทุนประกันสังคม/กองทุนทดแทน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
aofsanta
ชื่อผู้ติดต่อ : นาย ณฐวัตร พงษ์สาริกิจ (คุณโอ๊ต)
โทร : 062-745-5548
Email : [email protected]
ที่อยู่ : บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จำกัด(สำนักงานใหญ่) อาคารฟีนิกส์ สปอร์ต คลับ วัชรพล ชั้น 2 ถนนวัชรพล-สายไหม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Line ID : hr.dfarm

บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด

119/59 เพล็กซ์ วัชรพล ร่วมมิตรพัฒนา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 062-745-5548
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด 14 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการสาขา ภาคเหนือ 03 ธันวาคม 2563
     2. ผู้จัดการสาขา ภาคใต้ 03 ธันวาคม 2563
     3. ผู้จัดการสาขา ภาคกลาง/ตะวันออก 03 ธันวาคม 2563
     4. เจ้าหน้าที่บัญชีบริษัทฯในเครือ 03 ธันวาคม 2563
     5. เจ้าหน้าที่บัญชี (stock) 03 ธันวาคม 2563
     6. ผู้จัดการสาขา ภาคอีสาน 03 ธันวาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ 03 ธันวาคม 2563
     8. ผู้จัดการส่วนบัญชีเจ้าหนี้ AP Accounting Manager 03 ธันวาคม 2563
     9. พนักงานบัญชี–ตรวจจ่ายค่าสินค้า 03 ธันวาคม 2563
     10. เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร GL Senior Accounting 03 ธันวาคม 2563
     11. ผู้จัดการส่วนงานขนส่งและคลังสินค้า 03 ธันวาคม 2563
     12. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 03 ธันวาคม 2563
     13. หัวหน้าส่วนผลิต 03 ธันวาคม 2563
     14. ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชี Assistant Accounting (ประจำนครปฐม) 03 ธันวาคม 2563