บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้ควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ (Retort Supervisor)
25 มกราคม 2566
1 อัตรา
ตามตกลง
1. ควบคุมและดูแลกระบวนการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ หลังการบรรจุและปิดฝา ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องตามข้อกำหนด
2. จัดเตรียมกำลังคน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ ให้พร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3. ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือหม้อฆ่าเชื้อ
4. ควบคุมการจัดเก็บสินค้าลงพาเลทเพื่อส่งมอบไปยังฝ่ายคลังสินค้าในรูปแบบ WIP
5. ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการจัดเก็บสินค้า WIP ก่อนส่งมอบให้แผนกคลังสินค้า
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร / อุตสาหกรรมเกษตร / เคมีอุตสาหกรรม / การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ความรู้ ด้านควบคุมและดูแลกระบวนการฆ่าเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. มีทักษะในการวิเคราะห์และนำเสนอที่ดี / การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ภาวะผู้นำ / วางแผนกำลังคนผลิตได้
4. มีความรู้ ความเข้าใจระบบมาตรฐานคุณภาพเบื้องต้น เช่น GMP & HACCP / ISO 9001 รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
5. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) พิจารณาเป็นพิเศษ
นครปฐม
ชุดพนักงานปีละ 2 ชุด
เงินปรับประจำปี
งานเลี้ยงประจำปี
ลาพักร้อน
ค่าชาปนกิจศพกรณีบิดามารดาหรือสามีภรรยา
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
bossjivarah
ไม่ระบุ

บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด

22/24 หมู่ที่ 2 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210 ( ใกล้วัดไร่ขิง )
โทรศัพท์ : 0869695156
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการจัดซื้อ 07 กุมภาพันธ์ 2566
     2. วิศวกรซ่อมบำรุง 07 กุมภาพันธ์ 2566
     3. ช่างซ่อมบำรุง 07 กุมภาพันธ์ 2566
     4. ช่างปรับฉีดและบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก 07 กุมภาพันธ์ 2566
     5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (อุตสาหกรรมอาหาร) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     6. ผู้ควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ (Retort Supervisor) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 07 กุมภาพันธ์ 2566
     8. หัวหน้าคลังสินค้า 07 กุมภาพันธ์ 2566
     9. รองผู้จัดการฝ่ายผลิต ( ด้านอาหาร ) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     10. รองผู้จัดการฝ่ายผลิต (อุตสาหกรรมฉีดพลาสติก) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     11. หัวหน้าฝ่ายผลิต 07 กุมภาพันธ์ 2566
     12. หัวหน้า QA (ชิ้นงานพลาสติก) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     13. รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกร (ด้านอาหาร) 07 กุมภาพันธ์ 2566