บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (อุตสาหกรรมอาหาร)
25 มกราคม 2566
1 อัตรา
ตามตกลง
- ควบคุมดูแล และ ทำการตรวจสอบคุณภาพในส่วนของงาน QC ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- ติดตามปัญหาในไลน์ผลิต และ ตัดสินใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพงาน
- รวบรวมผลการตรวจสอบประจำวัน รวมทั้งปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ตรวจตรา ดูแลเครื่องมือ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
- รับนโยบายและถ่ายทอดคำสั่งต่างๆแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร / อุตสาหกรรมเกษตร / เคมีอุตสาหกรรม / การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. วุฒิการศีกษา ปวส.ขึ้นไป
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และ การทำงานเป็นทีม
4. มีความรู้ ความเข้าใจระบบมาตรฐานคุณภาพเบื้องต้น เช่น GMP & HACCP / ISO 9001 / BRC/ FSSC22000รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
5. มีทักษะทางด้านเครื่องมือวัดเป็นอย่างดี
นครปฐม
ประกันสังคม
ชุดพนักงานปีละ 2 ชุด
เงินปรับประจำปี
โบนัสประจำปี
งานเลี้ยงประจำปี
ลาพักร้อน
ค่าชาปนกิจศพกรณีบิดามารดาหรือสามีภรรยา
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
bossjivarah
ไม่ระบุ

บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด

22/24 หมู่ที่ 2 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210 ( ใกล้วัดไร่ขิง )
โทรศัพท์ : 0869695156
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการจัดซื้อ 07 กุมภาพันธ์ 2566
     2. วิศวกรซ่อมบำรุง 07 กุมภาพันธ์ 2566
     3. ช่างซ่อมบำรุง 07 กุมภาพันธ์ 2566
     4. ช่างปรับฉีดและบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก 07 กุมภาพันธ์ 2566
     5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (อุตสาหกรรมอาหาร) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     6. ผู้ควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ (Retort Supervisor) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 07 กุมภาพันธ์ 2566
     8. หัวหน้าคลังสินค้า 07 กุมภาพันธ์ 2566
     9. รองผู้จัดการฝ่ายผลิต ( ด้านอาหาร ) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     10. รองผู้จัดการฝ่ายผลิต (อุตสาหกรรมฉีดพลาสติก) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     11. หัวหน้าฝ่ายผลิต 07 กุมภาพันธ์ 2566
     12. หัวหน้า QA (ชิ้นงานพลาสติก) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     13. รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกร (ด้านอาหาร) 07 กุมภาพันธ์ 2566