บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง
25 มกราคม 2566
1 อัตรา
ตามตกลง
1. ซ่อมเครื่องจักรตามรายละเอียดในใบแจ้งซ่อม
2. ทำการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี ตามข้อกำหนด
3. จัดทำรายงานการตรวจเช็ค และการซ่อมเครื่องจักรส่งให้ผู้บังคับบัญชา
4. ดูแลเครื่องมือในแผนกซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และไม่สูญหาย
5. ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆอันที่จะมีผลต่อเนื่อง และกระทบกับการทำงาน
6. ปฏิบัติตามระเบียบหรือคำสั่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ ISO,(MP.HACCP.FSSC และความปลอดภัยในการทำงาน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
1. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขา ไฟฟ้า, เครื่องกล , อิเล็กทรอนิกส์
2. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเครื่องจักรเบื้องตัน
3. เข้าใจการทำงานของเครื่องจักรทุกกระบวนการ
4. รู้จักวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องจักรเป็นอย่างดี
5. รับแรงกดดันได้ดี
นครปฐม
ประกันสังคม
ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
เงินปรับประจำปี
งานเลี้ยงประจำปี
หอพักพนักงาน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเป็นรายบุคคล)
ตรวจสุขภาพประจำปี
เงินช่วยเหลือต่างๆ ตามนโยบายของบริษัท
สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
bossjivarah
ไม่ระบุ

บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด

22/24 หมู่ที่ 2 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210 ( ใกล้วัดไร่ขิง )
โทรศัพท์ : 0869695156
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการจัดซื้อ 08 กุมภาพันธ์ 2566
     2. วิศวกรซ่อมบำรุง 08 กุมภาพันธ์ 2566
     3. ช่างซ่อมบำรุง 08 กุมภาพันธ์ 2566
     4. ช่างปรับฉีดและบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก 08 กุมภาพันธ์ 2566
     5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (อุตสาหกรรมอาหาร) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     6. ผู้ควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ (Retort Supervisor) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 08 กุมภาพันธ์ 2566
     8. หัวหน้าคลังสินค้า 08 กุมภาพันธ์ 2566
     9. รองผู้จัดการฝ่ายผลิต ( ด้านอาหาร ) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     10. รองผู้จัดการฝ่ายผลิต (อุตสาหกรรมฉีดพลาสติก) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     11. หัวหน้าฝ่ายผลิต 08 กุมภาพันธ์ 2566
     12. หัวหน้า QA (ชิ้นงานพลาสติก) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     13. รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกร (ด้านอาหาร) 08 กุมภาพันธ์ 2566