บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
ตำแหน่ง : วิศวกรซ่อมบำรุง
25 มกราคม 2566
1 อัตรา
ตามตกลง
1. ควบคุมดูแลส่วนงานซ่อมบำรุง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO GMP HACCP FSSC
2. ควบคุมการดูแลการซ่อมเครื่องจักร ให้เสร็จตามกำหนดเวลา
3. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี
4. จัดทำทะเบียนและประวัติเครื่องจักร
5. ร่างและออกแบบโดยสร้างแผนงานเพื่อรองรับการเดินเครื่องอัดโนมัติ ของเครื่องจักรใหม่
6. จัดทำรายงานการหยุด และการเสียของเครื่องจักรประจำสัปดาห์ และ ประจำเดือน รายงานผู้บริหาร
7. ดูแล จัดเตรียมอะไหล่ให้เพียงพอต่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
8. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท และงานมอบหมายอื่นๆที่ได้รับจากผู้บังดับบัญชา
1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล, ไฟฟ้า, สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
3. มีทักษะค้านการใช้เครื่องวัดอย่างดี
4. ใช้โปรแกรมทางวิศวกรรมได้ เช่น Solid Work,Autocad
5. เข้าใจขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรในทุกระบบกระบวนการและแบบงานเป็นอย่างดี
6. รับแรงกดคันได้ดี
7. มีความรู้เรื่อง GMP, HACCP, FSSC 22000 , ISO9001
นครปฐม
ประกันสังคม
ตามข้อตกลงของบริษัท
ค่าตอบแทนพิเศษ
เงินโบนัสตามผลงาน
ชุดพนักงานปีละ 2 ชุด
เงินปรับประจำปี
งานเลี้ยงประจำปี
ลาพักร้อน
ค่าชาปนกิจศพกรณีบิดามารดาหรือสามีภรรยา
สวัสดิการอื่นๆ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
bossjivarah
ไม่ระบุ

บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด

22/24 หมู่ที่ 2 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210 ( ใกล้วัดไร่ขิง )
โทรศัพท์ : 0869695156
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการจัดซื้อ 08 กุมภาพันธ์ 2566
     2. วิศวกรซ่อมบำรุง 08 กุมภาพันธ์ 2566
     3. ช่างซ่อมบำรุง 08 กุมภาพันธ์ 2566
     4. ช่างปรับฉีดและบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก 08 กุมภาพันธ์ 2566
     5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (อุตสาหกรรมอาหาร) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     6. ผู้ควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ (Retort Supervisor) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 08 กุมภาพันธ์ 2566
     8. หัวหน้าคลังสินค้า 08 กุมภาพันธ์ 2566
     9. รองผู้จัดการฝ่ายผลิต ( ด้านอาหาร ) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     10. รองผู้จัดการฝ่ายผลิต (อุตสาหกรรมฉีดพลาสติก) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     11. หัวหน้าฝ่ายผลิต 08 กุมภาพันธ์ 2566
     12. หัวหน้า QA (ชิ้นงานพลาสติก) 08 กุมภาพันธ์ 2566
     13. รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกร (ด้านอาหาร) 08 กุมภาพันธ์ 2566