บริษัท วิทวี จำกัด
ตำแหน่ง : โฟร์แมน
25 มกราคม 2566
1 อัตรา
18,000 - 30,000
1.วางแผนการทำงานก่อสร้าง
2.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและแผนงาน
3.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4.รายงานผลการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.คุมงานตามโซนที่ได้รับผิดชอบ
1. อายุ 25 -35 ปีขึ้นไป
2. ปวส - ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมโยธา ก่อสร้างเท่านั้น
3. สามารถปฏิบัติงานประจำโครงการ หรือ ย้ายโครงการได้
4. มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
5. มีรถยนต์ส่วนตัว/มีความคล่องตัว ในการเดินทางดูงานหลายโครงการได้
6. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
7. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์Microsoft office/web browser/E-mail เบื้องต้น
บางแค , ภาษีเจริญ , หนองแขม
กรุงเทพมหานคร
1. ประกันสังคม
2. ประกันสขภาพแบบกลุ่ม
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ค่าน้ำมัน / ค่าโทรศัพท์ / ค่าที่พัก (กรณี ปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
5. โบนัสประจำปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท วิทวี จำกัด

22 ชั้นที่ 2 ซอยเพชรเกษม 47/2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 02-026-3213 , แฟกซ์ : 02-026-3213
เว็บไซต์ |
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท วิทวี จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Sale Engineer/sale architect 30 มกราคม 2566
     2. Project sale architect Or Project sale engineer 30 มกราคม 2566
     3. วิศวกรเขียนแบบ 30 มกราคม 2566
     4. Junior Architect 30 มกราคม 2566
     5. ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง 30 มกราคม 2566
     6. Marketing 30 มกราคม 2566
     7. ธุรการทั่วไป ประสานงาน พนักงานฝ่ายจัดซื้อ 30 มกราคม 2566
     8. โฟร์แมน 30 มกราคม 2566
     9. วิศวกรโยธา 30 มกราคม 2566
     10. Site Engineer 30 มกราคม 2566