Jobfair ตลาดนัดแรงงานประจำเดือนมิถุนายน 2564


ค้นหางาน
10.00 น.- 15.00 น.
ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง
054-265048