Jobfair ตลาดนัดแรงงานประจำเดือนมิถุนายน 2564


ค้นหางาน
09.30 - 15.00 น.
ณ บริเวณศูนย์อาหารชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุพรรณบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี
035-535388