ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 842 หน้า จำนวน 8,417 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1บัญชี
-ทำบัญชี บริษัท -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : VND Medical Center
3ธุรการ เลขานุการ
รับคำสั่งจากผู้บริหาร เก็บความลับขององค์กรได้ รักษาผลประโยชน์ให้กับองค์ได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : VND Medical Center
4เลขานุการ ธุรการ
รับคำสั่งจากผู้บริหาร เก็บความลับของเจ้านายได้ รักษาผลประโยชน์ให้กับองค์ได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : VND Medical Center
5เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
งานจัดซื้อและทำสต็อก ทำรับเข้าจ่ายออก ประเภท วัสดุ สำหรับระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ไอ.ที.รีฟริเจอเรชั่น จำกัด
6เลขานุการ
เนื่องบริษัท กอบกิจการเกี่ยวกับงานอุตสหกรรมระบบปรับอากาศ งานเลขานุการจะแยกประเภทต่างๆดังนี้ 1.งานธุการประสานงานฝ่ายต่างๆ ภายในสำนักงาน 2.งานช่วยเอกสาร ต่างๆ 3.งานติดต่อลูกค้าและอื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ไอ.ที.รีฟริเจอเรชั่น จำกัด
7วิศวกรไฟฟ้า
งานไฟฟ้าระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ไอ.ที.รีฟริเจอเรชั่น จำกัด
8ช่างทั่วไป
ช่างสำหรับงานติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็น -ประกอบเครื่องในโรงงาน -งานติดตั้งให้ลูกค้า -งานซ่อมบำรุง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ไอ.ที.รีฟริเจอเรชั่น จำกัด
10วิศวกรงานระบบปรับอากาศและเครื่องเย็น
งานออกแบบ,ประมาณราคา,ควบคุมการติดตั้ง ระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ไอ.ที.รีฟริเจอเรชั่น จำกัด