ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 46 หน้า จำนวน 453 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
1ช่างซ่อมบำรุงประจำบริษัท(สำนักงานใหญ่) ด่วนมาก!!
ซ่อมบำรุง ระบบยูนิตทันตกรรม และไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบแอร์ และงานซ่อมบำรุงทั่วไป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดนทัล เมท จำกัด
2เจ้าหน้าที่โฟร์แมน (Foreman) งานด้านเฟอร์นิเจอร์ ดิสเพลย์ กล่องไฟ
- สามารถใช้งานโปรแกรม Autocad , Sketchup ได้ - ดูแลควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน,งานออกแบบบูธแสดงสินค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่บริษัทฯและลูกค้ากำหนด - สามารถประสานงานกับลูกค้า ผู้รับเหมา แล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ริคโค่ 65 จำกัด
4ช่าง
1.ซ่อมเครื่อง เช่น เครื่องทำลายเอกสาร,เครื่องพับกระดาษ ฯลฯ 2.Demo เครื่อง 3.ติดตั้งเครื่อง 4.ทำความสะอาดเครื่อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ด็อกคิวซีส (ไทยแลนด์) จำกัด
6ซ่อมบำรุง / ช่างไฟฟ้าประจำโรงงาน
- ซ่อมบำรุงงานทั่วไป และควบคุมดูแลการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ระบบงานไฟฟ้าในโรรงงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทโพลีพลาสติก จำกัด
7โฟร์แมนไฟฟ้า
สามารถคุมหน้างานได้ ออกต่างจังหวัดได้ วางแผนการทำงานตามแผนงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ณ.นคร เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
8หัวหน้าซ่อมบำรุง
ซ่อมเครื่องจักรภายในโรงงาน วางแผนการซ่อมบำรุง ติดตามและแจกจ่ายงานให้กับหน่วยงาน ทำเอกสารตามระบบISO...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
9ช่างอิเล็คทรอนิกส์
1. งานซ่อมและออกแบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอีเลคทรอนิกส์ 2. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พูลคิง อินเตอร์ จำกัด
10ช่างไฟฟ้า
- เดินและติดตั้งระบบไฟฟ้าสระว่ายน้ำ - ประกอบตู้ควบคุมไฟ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พูลคิง อินเตอร์ จำกัด