ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10 หน้า จำนวน 99 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
1เจ้าหน้าที่ล่ามภาษาญี่ปุ่น
• สื่อสารและประสานงานระหว่างคนไทย-คนญี่ปุ่น (งานแม่พิมพ์พลาสติก) • สื่อสารและประสานงานระหว่างคนไทย-คนญี่ปุ่น (งานแม่พิมพ์พลาสติก) • แปลเอกสารสายการผลิต ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ , ญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทย • งา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด
2Food & Beverage
พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ดิเอีย ปาย รีสอร์ท
4ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงแรม
แก้ไขปัญหา บำรุงรักษา และควบคุม ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายใน โรงแรม และ สามารถทำงานซ่อมบำรุงทั่วไปได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : ดิเอีย ปาย รีสอร์ท
5ผู้ช่วยกุ๊ก
ควบคุม ตรวจสอบ และ รับผิดชอบ หน่วยงานในครัว ให้ออกมาอย่างมีคุณภาพในทุกด้าน...ดูรายละเอียด
องค์กร : ดิเอีย ปาย รีสอร์ท
6หัวหน้าแม่บ้าน
- ควบคุมการทำงานของพนักงานทำความสะอาด - ตรวจเช็คอุปกรณ์ในการทำงาน - ฝึกอบรมและพัฒนาความรู็ในการทำงานให้พนักงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : ดิเอีย ปาย รีสอร์ท
7นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง Front Office,Food & Beverage
- ฝึกงานในแผนกที่ตรงกับสาขาที่กำลังศึกษา - ระยะเวลาการฝึกงาน ขั้นต่ำ อย่างน้อย 3 เดือน - สามารถปฏิบัติงานตามรอบเวลาที่กำหนเได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : ดิเอีย ปาย รีสอร์ท
8พนักงานเสิร์ฟ
* ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการห้องอาหาร * รับออเดอร์ลูกค้า * เสริฟอาหาร * ดูแลงานเลี้ยงต่างๆ ภายในโรงแรม * จัดเก็บห้องอาหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทพาราไดซ์ เพลส จำกัด
10Receptionist
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า - ต้อนรับลูกค้า - รับ Check in - Check out - งานเอกสารส่วนงานต้อนรับ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทพาราไดซ์ เพลส จำกัด