Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม/ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ,1 ,1
กฎหมายกฎหมายกฎหมาย
ภายในจังหวัดเท่านั้น
08 สิงหาคม 2563เวลา00:29:27  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

1,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :94%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
03 เมษายน 2529 อายุ 34 ปี
163CM63Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
เชียงใหม่
50300
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
กำลังศึกษาอยู่
ต่ำกว่ามัธยม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1
ปวส.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศศบ.
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2.49
ประวัติการทำงาน
4 ปี
พฤษภาคม 2555 ถึง มกราคม 2558
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย
เลขที่ 1 ม.6 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ครู ปวช.
12,060
รับผิดชอบดูแลนักศึกษาสายอาชีพ การศึกษานอกระบบ
มีนาคม 2558 ถึง กันยายน 2559
ซอฟท์เทค ดิจิทัล
มะนิลา,ฟิลิปปินส์
สปอร์ตบุ๊ค ซุปเปอร์ไวเซอร์
16,500
ดูแลแผนกสปอร์ตบุ๊ค และบริการลูกค้าออนไลน์
ความสามารถ
พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดี
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
ภาษาไทย  45  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  30  คำ/นาที
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com