Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม/ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ,1 ,1
กฎหมายกฎหมายกฎหมาย
ภายในจังหวัดเท่านั้น
18 กันยายน 2563เวลา15:43:45  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

1,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :91%
ข้อมูลส่วนตัว
ชาย
โสด
ไทย
พุทธ
14 ธันวาคม 2536 อายุ 27 ปี
163CM55Kg
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
กรุงเทพมหานคร
10140
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
กำลังศึกษาอยู่
ต่ำกว่ามัธยม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1
ปวช.
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
ปวส.
การบัญชี
3.41
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
ภาษาไทย  30  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  28  คำ/นาที
-
-
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com