Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม/ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ,1 ,1
กฎหมายกฎหมายกฎหมาย
ภายในจังหวัดเท่านั้น
17 สิงหาคม 2563เวลา00:17:17  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

1,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :97%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
09 มกราคม 2526 อายุ 37 ปี
163CM45Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
ชลบุรี
20110
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
กำลังศึกษาอยู่
ต่ำกว่ามัธยม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ม.ปลาย
วิทย์-คณิต
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
บัญชี Express
Photoshop
Pascal
Basic
Windows
ภาษาไทย  30  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  20  คำ/นาที
อินเตอเน็ท
รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์
เล่นกีฬา
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com