Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม/ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ,1 ,1
กฎหมายกฎหมายกฎหมาย
ภายในจังหวัดเท่านั้น
08 สิงหาคม 2563เวลา00:23:25  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

1,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :95%
ข้อมูลส่วนตัว
ชาย
โสด
ไทย
พุทธ
09 ธันวาคม 2537 อายุ 26 ปี
172CM53Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
สุรินทร์
32000
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
กำลังศึกษาอยู่
ต่ำกว่ามัธยม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1
ปวช.
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ปวส
โยธา
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
AutoCAD
ภาษาไทย  -  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  -  คำ/นาที
-
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com