Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม/ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ,1 ,1
กฎหมายกฎหมายกฎหมาย
ภายในจังหวัดเท่านั้น
24 สิงหาคม 2563เวลา23:34:00  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

1,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :92%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
07 พฤษภาคม 2539 อายุ 24 ปี
156CM45Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
สมุทรปราการ
10280
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
กำลังศึกษาอยู่
ต่ำกว่ามัธยม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1
ปวช.
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
ปวส.
การตลาด
3.63
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ความสามารถ
พูด ดี อ่าน ดีมาก เขียน ดี
พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
Ms Word
Ms Excel
Ms Access
Ms Powerpoint
Windows
ภาษาไทย  20  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  13  คำ/นาที
-
-
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com