Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม/ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ,1 ,1
กฎหมายกฎหมายกฎหมาย
ภายในจังหวัดเท่านั้น
22 สิงหาคม 2563เวลา00:28:27  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

1,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :94%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
31 เมษายน 2539 อายุ 24 ปี
155CM42Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
เชียงใหม่
50300
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
กำลังศึกษาอยู่
ต่ำกว่ามัธยม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศิลป์-ภาษา
2.66
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ความสามารถ
พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
ภาษาไทย  30  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  30  คำ/นาที
การพิมพ์ดีดได้รวดเร็ว (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)
รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
ทางหัวหน้าของฝ่ายบุคคลได้มีคำชมให้แก่ข้าพเจ้าว่า เก็บเอกสารได้ดีและเรียนรู้งานได้เร็ว
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com