Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม/ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ,1 ,1
กฎหมายกฎหมายกฎหมาย
ภายในจังหวัดเท่านั้น
08 สิงหาคม 2563เวลา00:48:38  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

1,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :97%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
30 มิถุนายน 2534 อายุ 29 ปี
160CM51Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
กรุงเทพมหานคร
10150
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
กำลังศึกษาอยู่
ต่ำกว่ามัธยม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1
ปวช.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
ปวส.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.20
ประวัติการทำงาน
4 ปี
ตุลาคม 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2563
ควอลิตี้เร้น อะ คาร์
26 58 ถนนนางลิ้นจี้ เเขวงทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กทม 10120
เจ้าหน้าที่ธุรการบริการรถเช่า
17,030
-จัดทำเอกสารให้ลูกค้าที่เช่ารถ ระยะสั้น ระยะยาว เพื่อส่งมอบรถ
-รับเรื่อง ประสานงาน กับลูกค้า เเละภายในบริษัท
-จัดทำเอกสารลูกค้าคืนรถ เช็คค่าใช้จ่ายต่างๆนอกจากค่าเช่า จัดส่งฝ่ายบัญชี
--จัดเก็บเอกสารต่างๆ
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พูด ดีมาก อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
Ms Access
Ms Powerpoint
Photoshop
Flash
Dreamweaver
ภาษาไทย  0  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  0  คำ/นาที
รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
กระโดดร่มพาราเซล
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com