Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม/ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ,1 ,1
กฎหมายกฎหมายกฎหมาย
ภายในจังหวัดเท่านั้น
22 สิงหาคม 2563เวลา13:04:54  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

1,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :94%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
11 มิถุนายน 2541 อายุ 22 ปี
163CM54Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
กรุงเทพมหานคร
10160
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
กำลังศึกษาอยู่
ต่ำกว่ามัธยม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1
ประวัติการทำงาน
3 ปี
กรกฎาคม 2561 ถึง เมษายน 2563
มหานครออโต้แม็กซ์
650 9 เขตบางขุนเทียน-ชายทะเล. แขวงม่าข้าม กทม.
เสมียน
11000
คีย์ข้อมูล เขียนบิล
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
Windows
ภาษาไทย  0  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  0  คำ/นาที
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
-
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com