Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
นักสังคมสงเคราะห์ ,นักพัฒนาสังคม ,พนักงานบริการ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
ภาคเหนือ
08 สิงหาคม 2563เวลา17:57:29  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

15,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :94%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
02 กันยายน 2539 อายุ 24 ปี
165CM53Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
สมุทรปราการ
10560
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2563
ปวส.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต
3.34
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ม.ปลาย
วิทย์ยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3.23
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
Windows
ภาษาไทย  35  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  30  คำ/นาที
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
-
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com