Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
ธุรการ , ,
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
ภาคกลาง
03 สิงหาคม 2563เวลา08:35:59  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

19,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :92%
ข้อมูลส่วนตัว
ชาย
โสด
ไทย
พุทธ
28 กันยายน 2527 อายุ 36 ปี
175CM53Kg
ได้รับการยกเว้น
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
สมุทรสาคร
74130
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2550
ปวส.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2.15
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน พอใช้
ภาษาไทย  40  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  50  คำ/นาที
-
-
เป็น Ms office, SPSS, Internet, Fomat ลง Window, ลงโปรแกรม setup ระบบ
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com