Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
ครูวิทยาศาสตร์ ,เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ,นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการอื่นๆ
ภายในจังหวัด พื้นที่ใกล้เคียง หรือ พื้นที่อื่นๆ
02 สิงหาคม 2563เวลา12:24:41  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

15,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :97%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
12 กันยายน 2541 อายุ 22 ปี
155CM43Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
กาฬสินธุ์
46000
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2562
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วทบ.
สิ่งแวดล้อมศึกษา
3.70
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ม.ปลาย
วิทย์-คณิต
3.07
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
Photoshop
Windows
ภาษาไทย  35  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  30  คำ/นาที
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
สามารถจัดอบรมและส่งเสริมการจัดกิจกรรมได้
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com