Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องแลป ,ผู้ช่วยทางการแพทย์ OR ,ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24 สิงหาคม 2563เวลา17:54:04  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

12,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :94%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
14 มิถุนายน 2540 อายุ 23 ปี
160CM90Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
นครราชสีมา
30380
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2562
ปวส.
วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์การแพทย์
2.51
มัธยมศึกษาตอนต้น
กุดจิกวิทยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทย์-คณิต
3.49
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ประวัติการฝึกอบรม
มีนาคม 2562 - มีนาคม 2562
กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่9 นครราชสีมา
การึกอบรมการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายจากมูลฝิยติดเชื้อ
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
Windows
ภาษาไทย  0  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  0  คำ/นาที
รถจักรยานยนต์
-
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com