Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
Waste Water treatment Technician ,QA ,
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
ภายในจังหวัด พื้นที่ใกล้เคียง หรือ พื้นที่อื่นๆ
03 สิงหาคม 2563เวลา09:19:37  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

25,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :95%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
24 เมษายน 2538 อายุ 25 ปี
164CM51Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
นครปฐม
73000
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2563
ปริญญาตรี
ม.เกษตรศาสตร์
ป.โท
วิศวกรรมเคมี
3.35
ปวส.
ม.ศิลปากร
ป.ตรี
วิศวกรรมเคมี
2.81
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
Photoshop
ภาษาไทย  0  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  0  คำ/นาที
โปรเเกรม MINITAB
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com