Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา ,วิศวกรขาย ,อาจารย์สอนคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการวิศวกรขาย/Sale Engineer
ปริมณฑล รอบ กทม.
03 สิงหาคม 2563เวลา11:12:58  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

15,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :95%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
04 ตุลาคม 2540 อายุ 23 ปี
172CM54Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
กรุงเทพมหานคร
10600
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2562
ปวส.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปริญญาตรี
วิศวกรรมการอาหาร
2.38
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
มัธยมปลาย
วิทย์-คณิต
3.59
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ความสามารถ
พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
Photoshop
Illustrator
AutoCAD
Windows
ภาษาไทย  50  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  50  คำ/นาที
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
-
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com