Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
ผู้จัดการสาขา,ผู้จัดการแผนก ,ผู้จัดอาคาร ,
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
ปริมณฑล รอบ กทม.
07 สิงหาคม 2563เวลา02:45:32  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

22,500฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :97%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
01 มิถุนายน 2534 อายุ 29 ปี
160CM60Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
กรุงเทพมหานคร
10250
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2562
ปวส.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธาศาสตร์บัณฑิต
รัฐศาสตร์
2.87
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดอนแรดวิทยา
ม.6
วิทย์คณิต
2.77
ประวัติการทำงาน
7 ปี
มกราคม 2563 ถึง มิถุนายน 2563
เซนทรัลฟูด
ไม่ระบุ
ผู้จัดการแผนกผักผลไม้
22,700
ดูแลจัดการบริหารงานในแผนกและสาขา วางแผนการทำงาน ผลัดดันยอดขายให้เติบโต ลดยอดสูญเสีย
พฤศจิกายน 2553 ถึง เมษายน 2561
เอก-ชัย ดิสทริบิวชัวซิลเทม
ไม่ระบุ
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกอาหารสด
21,000
ดูแลบริหารจัดการแผนก ควบคุมดูแลคุณภาพอาหารสด ลดยอดสูญเสีย บริหารจัดการกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน ฯลฯ
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
Ms Access
Ms Powerpoint
Dreamweaver
HTML
JAVA Script
Mssql
Oracle
Windows
ภาษาไทย  50  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  50  คำ/นาที
-
รถจักรยานยนต์
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
พนังงานดีเด่น
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com