Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
เจ้าหน้าที่ Qc ,เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ,นักวิทยาศาตร์อาหาร
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพวิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
ปริมณฑล รอบ กทม.
16 สิงหาคม 2563เวลา20:50:07  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

12,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :95%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
24 พฤศจิกายน 2540 อายุ 23 ปี
157CM80Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
กรุงเทพมหานคร
10170
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2562
ปวส.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วทบ.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2.95
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)
ม.ปลาย
วิทย์-คณิต
2.91
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ประวัติการฝึกอบรม
มิถุนายน  - ตุลาคม 2562
องค์การส่งเสริมกิจการโคนม (สุโขทัย)
ฝึกสหกิจ
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
Photoshop
Flash
Windows
ภาษาไทย  0  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  0  คำ/นาที
รถจักรยานยนต์
-
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com