Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ ,วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ,เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
ภายในจังหวัด พื้นที่ใกล้เคียง หรือ พื้นที่อื่นๆ
03 สิงหาคม 2563เวลา16:08:35  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

17,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :94%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
10 มีนาคม 2540 อายุ 23 ปี
155CM46Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
ชลบุรี
20230
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2562
ปวส.
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วท.บ.
เคมี
3.03
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนตาลสุมพัฒนา
ม.6
วิทย์-คณิต
3.53
ประวัติการทำงาน
1 ปี
มิถุนายน 2562 ถึง สิงหาคม 2563
โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
600 9 หมู่ที่ 11 ถนน สุขาภิบาล 8 ตำบล หนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
พนักงานวิเคราะห์เคมี
16300
วิเคราะห์ raw material ,ตรวจสอบสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ,จัดทำ Working Standard ,สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ
ประวัติการฝึกอบรม
มกราคม 2562 - มกราคม 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผ่านการฝึกอบรม TOEIC
มีนาคม 2561 - พฤษภาคม 2561
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
ภาษาไทย  20  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  20  คำ/นาที
รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
โครงการวิจัย เรื่องการวิเคราะห์ปริมาณ แคดเมียม ตะกั่ว และสังกะสี ในดินและผักสวนครัว
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com