Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
งานด้านบัญชี ,งานเอกสารธุรการ ,งานด้านการเงิน
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
ภายในจังหวัด พื้นที่ใกล้เคียง หรือ พื้นที่อื่นๆ
22 สิงหาคม 2563เวลา13:49:07  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

15,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :95%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
สมรส
ไทย
พุทธ
03 เมษายน 2538 อายุ 25 ปี
166CM75Kg
ยกเว้น
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
ขอนแก่น
40110
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2561
ปวส.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
บัญชีบัณฑิต
การบัญชี
2.70
ปวช.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
การลัญชี
3.39
ประวัติการทำงาน
2 ปี
พฤษภาคม 2561 ถึง สิงหาคม 2561
บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
100 หมู่6 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
แคชเชียร์
10,000
คิดเงินให้ลูกค้า
กันยายน 2561 ถึง สิงหาคม 2563
อีสาน ออโตโมบิล จำกัด
301 หมูู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่. จังหวัดขอนแก่น
ธุรการขาย
11,500
ออกใบเสร็จเงินจอง,เงินดาวน์,ดูแลเงินสดย่อย,ค่าใช้จ่ายบริษัทค่าน้ำ,ค่าไฟ,ดูแลสต๊อกรถยนต์ที่ลง,รายงานการขายแต่ละวัน,รานงานศูนย์บริการ,เบิกเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
ประวัติการฝึกอบรม
กุมภาพันธ์ 2559 - กุมภาพันธ์ 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
การอบรม โปรแกรมสำเร็จรูปกับทางกรมสรรพากร
มีนาคม 2561 - มีนาคม 2561
มทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
ความสามารถ
พูด ดี อ่าน ดีมาก เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
บัญชี Express
Windows
ภาษาไทย  30  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  35  คำ/นาที
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com