Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
แพทย์แผนไทยประยุกต์ ,แพทย์แผนไทย ,
แพทย์/พยาบาล/เภสัชสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
ภายในจังหวัด พื้นที่ใกล้เคียง หรือ พื้นที่อื่นๆ
09 สิงหาคม 2563เวลา13:05:01  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

18,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :91%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
23 มีนาคม 2540 อายุ 23 ปี
0CM0Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
กรุงเทพมหานคร
10240
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2563
ปวส.
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
3.61
มัธยมศึกษาตอนต้น
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ม.ปลาย
วิทย์-คณิต
3.52
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน พอใช้
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
ภาษาไทย  0  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  0  คำ/นาที
-
-
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com