Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
นักวิทยาศาสตร์ ,นักจุลชีววิทยา ,QC QA
วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
ปริมณฑล รอบ กทม.
05 สิงหาคม 2563เวลา12:10:37  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

15,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :97%
ข้อมูลส่วนตัว
ชาย
โสด
ไทย
พทธ
22 กุมภาพันธ์ 2541 อายุ 22 ปี
174CM90Kg
ได้รับการยกเว้น
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
สงขลา
90250
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2563
ปวส.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วทบ
จุลชีววิทยา
2.68
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ม.6
วิทย์-คณิต
3.21
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ประวัติการฝึกอบรม
ธันวาคม 2561 - ธันวาคม 2561
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ISO IEC 17025:2017
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
Photoshop
Illustrator
Windows
ภาษาไทย  32  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  28  คำ/นาที
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
รางวัลชมเชย ระดับประเทศ โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์
รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ด้านบริหาร และ วิชาการ
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com