Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
แพทย์แผนไทยประยุกต์ ,แพทย์แผนไทย ,เจ้าหน้าที่
แพทย์/พยาบาล/เภสัชสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
ปริมณฑล รอบ กทม.
05 สิงหาคม 2563เวลา17:43:11  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

15,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :98%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
10 สิงหาคม 2540 อายุ 23 ปี
155CM58Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
พิษณุโลก
65110
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2563
ปวส.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พทป.บ.
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
3.23
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ม.ปลาย
วิทย์ - คณิต
3.05
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
Photoshop
Dreamweaver
Windows
ภาษาไทย  0  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  0  คำ/นาที
รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com