Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
พนักงานต้อนรับ ,พนักงานขาย ,
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
07 สิงหาคม 2563เวลา11:45:33  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

10,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :95%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
ไทย
28 กุมภาพันธ์ 2539 อายุ 24 ปี
161CM65Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
ชลบุรี
20150
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2558
มัธยมศึกษาตอนต้น
รร.ปิยชาติพัฒนา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทย์-คณิต
3.27
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ความสามารถ
พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
Photoshop
ภาษาไทย  20  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  20  คำ/นาที
รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com