Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
ควบคุมคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร ,วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ,
วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
ภายในจังหวัด พื้นที่ใกล้เคียง หรือ พื้นที่อื่นๆ
06 สิงหาคม 2563เวลา10:35:57  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

14,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :97%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
12 กุมภาพันธ์ 2541 อายุ 22 ปี
157CM62Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
อุบลราชธานี
34260
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2562
ปวส.
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2.73
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทย์-คณิต
2.94
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
Photoshop
Windows
ภาษาไทย  25  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  7  คำ/นาที
รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com