Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
วางแผน ,ตรวจสอบคุณภาพ ,
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส
ภายในจังหวัด พื้นที่ใกล้เคียง หรือ พื้นที่อื่นๆ
06 สิงหาคม 2563เวลา11:39:23  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

15,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :95%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
21 ตุลาคม 2522 อายุ 41 ปี
150CM47Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
กรุงเทพมหานคร
10250
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2545
ปวส.
ราชภัฏกำแพงเพชร
ครุศาสตร์บัณฑิต
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
2.33
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
Windows
ภาษาไทย  20  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  10  คำ/นาที
รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
_
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com