Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
พนักงานเสิร์ฟ ,พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ,ไกด์
โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
ภาคใต้
11 สิงหาคม 2563เวลา08:06:54  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

9,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :91%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
06 มิถุนายน 2540 อายุ 23 ปี
156CM59Kg
ได้รับการยกเว้น
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
ชุมพร
86100
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2563
ปวส.
วิทยาลัยเทคโนโลยัฃีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย นตรศรีธรรมราช
ป.ตรี
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
3.80
ปวช.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ปวส.
การโรงแรม
3.86
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ความสามารถ
พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
Ms Word
Ms Powerpoint
ภาษาไทย  35  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  40  คำ/นาที
-
-
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com