Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
บัญชี ,ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี ,
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
ภายในจังหวัด พื้นที่ใกล้เคียง หรือ พื้นที่อื่นๆ
07 สิงหาคม 2563เวลา22:23:42  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

15,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :95%
ข้อมูลส่วนตัว
ชาย
โสด
ไทย
พุทธ
18 ธันวาคม 2537 อายุ 26 ปี
170CM69Kg
ผ่านการเกณฑ์หารแล้ง
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
นครปฐม
73000
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2560
ปวส.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บช.บ
ตรวจสอบบัญชี
3.01
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
พณิชการ
บัญชี
3.06
ประวัติการทำงาน
3 ปี
พฤศจิกายน 2560 ถึง มีนาคม 2563
วี ดิจิตอลจำกัด
545 ถนนเพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
บัญชีสินทรัพย์และต้นทุน
20000
งานรายวัน โทรสุ่มตรวตนับสต็อกสาขา ตรวจใบเสร็จกับสินค้าที่ขาย ตรวจเช็ครายการเคลื่อนไหวอะไหล่ที่ซ่อม สรุปต้นทุนรายวันตรวจเช็ค ยอดเปิดบิลกับเครื่องออก ควมคุมสินค้าแบ่งตามเขต งานรายเดือน เดินทางตรวจเช็คสต็อดต่างจังหวัด รวมรวบบิลขายสาขา ตรวจเช็คความถูกต้องของสินค้า ลงบัญชี ตรวจสอบเงินโอนเข้า จัดทำต้นทุนแยกสาขา สรุปและกรอกลงระบบบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องหลักจากกรอกยอดต้นทุนลงระบบบัญชี กระทบยอด สินค้า อะไหล่ ของแถม หาผลต่างและเหตุผลที่เกิดจากผลต่าง สรุปยอดอะไหล่ซ่อมในประกันเพื่อขอคืนเงินจากสำนักงานใหญ่ ลงบัญชีทำภาษีหัก ณ ที่จ่ายเกี่ยวกับของรางวัลแจกพนักงาน ดำเนินเอกสารการจดเพิ่มสาขา สัญญาเช่า ติดตามเอกสาร อธิบายภาษีและบัญชี กับลูกค้าและสำนักงานบัญชีของลูกค้าเพื่อคลายปัญหา ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทสินค้าตามวิธีการบันทึกบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องในการลิ้งข้อมูลลงบัญชีของระบบบัญชี ทำ item report งบการเงินเมื่อมีการเพิ่มผังบัญชีใหม่ ตรวจสอบความถูกต้องในการตัดและลงบัญชีสินค้าของระบบบัญชีต้นทุนสินค้าลิ้งกับระบบขาย และตรวจสอบบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องอันเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน ในระบบบัญชี Express ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่ออธิบายและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชีให้ถูกต้องตามควร
พฤษภาคม 2560 ถึง พฤศจิกายน 2560
สำนักงานศิริการบัญชี
88 3 โครงการ ที.ที.เอ็น อเวนิว ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
15000
จัดทำกระดาษทำการตรวจสอบบัญชี จัดทำงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน จัดทำตารางเก็บรายได้ครึ่งปีโดยเปรียบเทียบรายได้ของปีปัจจุบันและปีก่อน ค่าใช้จ่าย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำมาคำนวณยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50,51 และบันทึกบัญชี นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1,3,53 จัดทำทะเบียนสินทรัพย์การคำนวณค่าเสื่อมราคา และรับผิดชอบบันทึกบัญชีทั้งหมด 1 บริษัท พร้อมปิดงบการเงินรายงานงบการเงินประจำเดือนแก่ลูกค้า ติดตามเอกสาร อธิบายแนวทางปฎิบัติบัญชีแก่ลูกค้าเพื่อความถูกต้องตามควร
ประวัติการฝึกอบรม
กุมภาพันธ์ 2559 - กุมภาพันธ์ 2559
สรรพากร
RD GO CAMPUS
มกราคม 2558 - มกราคม 2558
คณะการบัญชีและการจัดการและ สตง.
Born to be Auditor
ความสามารถ
พูด ดี อ่าน ดี เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
บัญชี Express
Windows
ภาษาไทย  30  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  30  คำ/นาที
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com