Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
พนักงานต้อนรับ ,พนักงาน office ,งานบริการ
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
พระโขนง, บางนา
07 สิงหาคม 2563เวลา06:32:19  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

18,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :97%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
29 เมษายน 2535 อายุ 28 ปี
169CM75Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
กรุงเทพมหานคร
10520
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ
ปวส.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
2.16
ประวัติการทำงาน
2 ปี
พฤษภาคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2563
Lufthansa Services Thailand
สนามบินสุวรรณภูมิ
support passenger service
29000
ดูแลผู้โดยสารของสายการบิน
ตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสาร
ความสามารถ
พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
Photoshop
Windows
ภาษาไทย  50  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  30  คำ/นาที
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com