Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
พนักงานธุรการ ,พนักงานต้อนรับ ,ผู้ช่วยพยาบาล
งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
ภายในจังหวัด พื้นที่ใกล้เคียง หรือ พื้นที่อื่นๆ
07 สิงหาคม 2563เวลา11:36:30  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

10,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :95%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธพุ
03 กันยายน 2529 อายุ 34 ปี
150CM48Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
กรุงเทพมหานคร
10220
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ
มัธยมศึกษาตอนต้น
กศน.ขามทะเลสอ
ม.ปลาย
วิทย์ คณิต
3.22
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ม.ต้น
2.44
ประวัติการทำงาน
4 ปี
สิงหาคม 2553 ถึง สิงหาคม 2556
ไม่ระบุ
กรมช่างโยธาทหารอากาศ
ธุรการ
6000
ร่างหนังสือ พิมงาน
กันยายน 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2563
ไม่ระบุ
รัชโยธิน
เสริฟ
9000
เสริฟ
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
Ms Word
Windows
ภาษาไทย  0  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  0  คำ/นาที
รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com