Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
พนักงานธุรการ ,พนักงานประสานงาน ,งานด้านเสริมคงามงาม
ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
ภายในจังหวัด พื้นที่ใกล้เคียง หรือ พื้นที่อื่นๆ
07 สิงหาคม 2563เวลา13:55:54  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

13,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :94%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
30 เมษายน 2540 อายุ 23 ปี
153CM47Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
กรุงเทพมหานคร
10150
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ
ปวส.
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ปริญญาตรี
นิเทศศาสตร์
3.03
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดรางบัว
ม.6
ไทยสังคม
2.63
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พูด ดีมาก อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
Photoshop
ภาษาไทย  0  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  0  คำ/นาที
รถยนต์
-
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com