Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
ผู้จัดการแผนกบัญชี , ,
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต
ภายในจังหวัด พื้นที่ใกล้เคียง หรือ พื้นที่อื่นๆ
21 สิงหาคม 2563เวลา12:07:19  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

30,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :89%
ข้อมูลส่วนตัว
ชาย
หย่า
ไทย
พุทธ
19 กรกฎาคม 2509 อายุ 54 ปี
180CM79Kg
สด 8
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
ลำพูน
51000
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2532
ปวส.
มหาวิทยาลัยหอการค้่าไทย
บัญชีบัณฑิต
สอบบัญชี
2.47
มัธยมศึกษาตอนต้น
รร.วัดมกุฎกษัตริย์
ม.ปลาย
วิทย์-คณิต
3.35
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษาไทย  0  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  0  คำ/นาที
-
-
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com