Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
งานบริการทั่วไป , ,
งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงานงานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟ
ภาคใต้
07 สิงหาคม 2563เวลา15:51:10  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

10,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :94%
ข้อมูลส่วนตัว
ชาย
โสด
ไทย​
อิสลาม
04 สิงหาคม 2544 อายุ 19 ปี
162CM45Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
ยะลา
95140
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2562
มัธยมศึกษาตอนต้น
อุดมศาสน์​วิทยา
ม.ปลาย
วิทย์-คณิต
3.08
ประวัติการทำงาน
0 ปี
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พูด ดีมาก อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
Ms Word
Ms Excel
Photoshop
ภาษาไทย  0  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  0  คำ/นาที
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com