Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
พนักงานบัญชี ,ธุรการบัญชี ,พนักงานบริการ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
บางซื่อ
07 สิงหาคม 2563เวลา18:10:53  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

13,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :91%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทธ
27 พฤศจิกายน 2540 อายุ 23 ปี
151CM45Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
กรุงเทพมหานคร
10800
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
กำลังศึกษาอยู่
ปวส.
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ป.ตรี
บัญชี
ปวช.
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ปวส.
บัญชี
2.59
ประวัติการทำงาน
1 ปี
เมษายน 2561 ถึง เมษายน 2562
จีพีเอส ไทยสตาร์
ไม่ระบุ
พนักงานกาาเงิน
14,000
ติดตามทวงหนี้, จัดทำใบแจ้งหนี้, จัดทำใบเสร็จรับเงิน,
พฤษภาคม 2562 ถึง มกราคม 2563
เอส.เอ็ม ธุรกิจกฎหมายและบัญชี
ไม่ระบุ
พนักงานบัญชี
14,000
บันทึกภาษีซื้อ ภาษีขาย, จัดทำ ภพ.30, บันทึกค่าใช้จ่าย, บันทึกรายการทรัพย์สิน, ตัดจ่ายชำระหนี้
ความสามารถ
พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน ดี
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
บัญชี Express
ภาษาไทย  35  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  20  คำ/นาที
-
-
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
-
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com