Resume จะแสดงผลทั้งหมดเมื่อท่านได้ชำระค่าโฆษณา หรือ ได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่นี่ .. คลิ๊ก ..
XXX XXXXXX XXXXXX
พนักงานบริหารงานทั่วไป ,พนักงานบัญชี ,พนักงานธุรการ
บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/ประกันชีวิต/บัตรเครดิตเศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง
07 สิงหาคม 2563เวลา23:06:04  น.
เงินเดือน/รายได้ที่ต้องการ

16,000฿

ความสมบูรณ์ของ Resume :97%
ข้อมูลส่วนตัว
หญิง
โสด
ไทย
พุทะ
22 กรกฎาคม 2539 อายุ 24 ปี
160CM57Kg
-
ข้อมูลการติดต่อ
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
กรุงเทพมหานคร
14000
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้วเมื่อ พ.ศ2562
ปวส.
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ
3.33
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทย์-คณิต
3.51
ประวัติการทำงาน
1 ปี
สิงหาคม 2552 ถึง สิงหาคม 2563
บริษัทอินเตอร์เนชั่นเนลเพอร์เฟคอัลไลแอนด์จำกัด
1770 อาคารโอเอไอ อาคาร 2 ชั้น 11 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทมฯ 10310
Admin
16500
ประสานงานทั่วไป และทำการเปิดงานเข้าระบบ เปิดบิล และสรุปรายงานการขาย ทำReport
ประวัติการฝึกอบรม
มีนาคม 2562 - มีนาคม 2552
ศูนย์ฝึกอบรมการรรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย
อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2562 - กุมภาพันธ์ 2562
การรถไฟแห่งประเทศไทย
อบรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ความสามารถ
พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
พูด ดีมาก อ่าน ดี เขียน ดี
Ms Word
Ms Excel
Ms Powerpoint
บัญชี Express
Photoshop
Mssql
Windows
ภาษาไทย  90  คำ/นาที ภาษาอังกฤษ  40  คำ/นาที
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
-
-
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
นางสาว ธนิดา จงอารี ตำแหน่ง Manager บริษัทอินเตอร์เนชั่นเนล เพอร์เฟคอัลไลแอนด์จำกัด
xxxxx xxxx xxxxxxx

Comment

การ Comment เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อติชมต่อผู้สมัครงานที่เป็นเจ้าของประวัติ (Resume) ในหน้า Home page นี้

การแสดงความคิดเห็น
0 comments
หางาน ต้อง Jobmobi.com