ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 266,836 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 0  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม)
สาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายกฎหมายกฎหมาย
08 สิงหาคม 2563
( 00:55:46 )
ลำดับที่ 2
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 0  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม)
สาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายกฎหมายกฎหมาย
08 สิงหาคม 2563
( 00:48:38 )
ลำดับที่ 3
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 0  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม)
สาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายกฎหมายกฎหมาย
08 สิงหาคม 2563
( 00:48:38 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 0  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม)
สาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายกฎหมายกฎหมาย
08 สิงหาคม 2563
( 00:43:30 )
ลำดับที่ 5
resume score : 91%
เพศ : ชาย       อายุ : 0  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม)
สาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายกฎหมายกฎหมาย
08 สิงหาคม 2563
( 00:37:29 )
ลำดับที่ 6
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 0  ปี
ประสบการณ์ : 11   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม)
สาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
กฎหมายกฎหมายกฎหมาย
08 สิงหาคม 2563
( 00:33:28 )
ลำดับที่ 7
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 0  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม)
สาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายกฎหมายกฎหมาย
08 สิงหาคม 2563
( 00:29:27 )
ลำดับที่ 8
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 0  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม)
สาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายกฎหมายกฎหมาย
08 สิงหาคม 2563
( 00:23:25 )
ลำดับที่ 9
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 0  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม)
สาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายกฎหมายกฎหมาย
08 สิงหาคม 2563
( 00:17:23 )
ลำดับที่ 10
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 0  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม)
สาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายกฎหมายกฎหมาย
07 สิงหาคม 2563
( 23:58:19 )
ลำดับที่ 11
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 0  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม)
สาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายกฎหมายกฎหมาย
07 สิงหาคม 2563
( 23:47:16 )
ลำดับที่ 12
resume score : 80%
เพศ : ชาย       อายุ : 0  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม)
สาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายกฎหมายกฎหมาย
07 สิงหาคม 2563
( 23:30:12 )
ลำดับที่ 13
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 0  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม)
สาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายกฎหมายกฎหมาย
07 สิงหาคม 2563
( 23:30:12 )
ลำดับที่ 14
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 0  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม)
สาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายกฎหมายกฎหมาย
07 สิงหาคม 2563
( 23:30:12 )
ลำดับที่ 15
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 0  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 1,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1
ระดับการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม)
สาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
กฎหมายกฎหมายกฎหมาย
07 สิงหาคม 2563
( 23:28:11 )