ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 118 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 31  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 1.61
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
สาขา : คณิต-อังกฤษ
สถาบัน : โรงเรียน สตรีวิทยา2
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
08 สิงหาคม 2563
( 00:31:47 )
ลำดับที่ 2
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.04
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : การตลาด
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
07 สิงหาคม 2563
( 19:35:55 )
ลำดับที่ 3
resume score : 91%
เพศ : หญิง       อายุ : 35  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.3
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์
สถาบัน : ม.ราชภัฏนครราชสีมา
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประสานงานการขาย-การตลาด
07 สิงหาคม 2563
( 19:17:55 )
ลำดับที่ 4
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.22
ระดับการศึกษา : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
สาขา : เศรษฐศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วืทยเขตศรีราชา
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 16:09:15 )
ลำดับที่ 5
resume score : 92%
เพศ : หญิง       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.88
ระดับการศึกษา : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารและจัดการ
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center
07 สิงหาคม 2563
( 15:13:45 )
ลำดับที่ 6
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : นครปฐม
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.98
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : การตลาด
สถาบัน : วิทยาลัย เทคนิคปทุมธานี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 15:02:37 )
ลำดับที่ 7
resume score : 100%
เพศ : หญิง       อายุ : 21  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 10,000 ฿
จังหวัด : ลำปาง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.12
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : อาหารและโภชนาการ
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดงานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง
07 สิงหาคม 2563
( 15:02:35 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 36  ปี
ประสบการณ์ : 8   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.2
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขา : คอมพิวเตอร์
สถาบัน : สยามบริหารธุรกิจ
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
07 สิงหาคม 2563
( 12:36:45 )
ลำดับที่ 9
resume score : 94%
เพศ : หญิง       อายุ : 33  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 22,500 ฿
จังหวัด : อุบลราชธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.14
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : บริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประสานงานการขาย-การตลาด
07 สิงหาคม 2563
( 11:23:36 )
ลำดับที่ 10
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 28  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 30,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : MBA
สาขา : MBA
สถาบัน : INTI International University
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาดประสานงานการขาย-การตลาด
07 สิงหาคม 2563
( 09:23:41 )
ลำดับที่ 11
resume score : 98%
เพศ : หญิง       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : บึงกาฬ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.58
ระดับการศึกษา : รัฐประสาสนศาสตรบัณฑิณ
สาขา : รัฐประสาสนศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
06 สิงหาคม 2563
( 23:11:24 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.69
ระดับการศึกษา : ปริญาตรี B.B.A
สาขา : การตลาด
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาด
06 สิงหาคม 2563
( 17:37:21 )
ลำดับที่ 13
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 29  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : สุรินทร์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.57
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : พลศึกษา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ประสานงานการขาย-การตลาดกฎหมาย
06 สิงหาคม 2563
( 16:32:14 )
ลำดับที่ 14
resume score : 97%
เพศ : หญิง       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : เพชรบูรณ์
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.03
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ประสานงานการขาย-การตลาด
06 สิงหาคม 2563
( 12:53:22 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : หญิง       อายุ : 26  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 18,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.43
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : ภาพยนตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพประสานงานการขาย-การตลาด
06 สิงหาคม 2563
( 11:12:01 )