ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 92 รายการ
ลำดับที่ 1
resume score : 89%
เพศ : ชาย       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 16,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.00
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ไฟฟ้า
สถาบัน : วิทยาลัยหนองเรือไทย-เยอรมัน
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
08 สิงหาคม 2563
( 00:56:46 )
ลำดับที่ 2
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 37  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : อยุธยา
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.8
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างกล
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support
07 สิงหาคม 2563
( 23:46:42 )
ลำดับที่ 3
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 5   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.99
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : เกษตรกรรมเเละเทคโนโลยี
สถาบัน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่ขอนแก่น
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
07 สิงหาคม 2563
( 21:40:20 )
ลำดับที่ 4
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : นนทบุรี
การศึกษาสูงสุด
GPA :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างก่อสร้าง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
07 สิงหาคม 2563
( 20:12:34 )
ลำดับที่ 5
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.96
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : ช่างยนต์
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคมาบพุด
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
07 สิงหาคม 2563
( 19:10:25 )
ลำดับที่ 6
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : อุทัยธานี
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.48
ระดับการศึกษา : ทลบ.
สาขา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
07 สิงหาคม 2563
( 16:02:09 )
ลำดับที่ 7
resume score : 92%
เพศ : ชาย       อายุ : 34  ปี
ประสบการณ์ : 4   ปี
เงินเดือน : 14,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.39
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างกลโรงงาน
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ขับรถ/แม่บ้าน/รปภ.
07 สิงหาคม 2563
( 14:23:06 )
ลำดับที่ 8
resume score : 97%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 9,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.83
ระดับการศึกษา : ปวช.
สาขา : ช่างยยนต์
สถาบัน : โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯจัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
07 สิงหาคม 2563
( 14:02:47 )
ลำดับที่ 9
resume score : 94%
เพศ : ชาย       อายุ : 23  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.3
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : เทคนิคการผลิต
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
07 สิงหาคม 2563
( 13:15:33 )
ลำดับที่ 10
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 30  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.34
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : แม่พิมพ์พลาสติก
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
07 สิงหาคม 2563
( 12:52:20 )
ลำดับที่ 11
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 27  ปี
ประสบการณ์ : 3   ปี
เงินเดือน : 12,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 3.14
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เทคนิค​การ​ผลิต​
สถาบัน : วิทยา​ลัยการอาชีพ​ศรีสะเกษ​
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯงานเขียนแบบ/งานDrawing
07 สิงหาคม 2563
( 11:00:59 )
ลำดับที่ 12
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 39  ปี
ประสบการณ์ : 1   ปี
เงินเดือน : 20,000 ฿
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.55
ระดับการศึกษา : ปวส
สาขา : เทคนิคการผลิต
สถาบัน : เทคนิคนครพนม
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
งานเขียนแบบ/งานDrawingช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
07 สิงหาคม 2563
( 10:11:36 )
ลำดับที่ 13
resume score : 98%
เพศ : ชาย       อายุ : 24  ปี
ประสบการณ์ : 2   ปี
เงินเดือน : 11,000 ฿
จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.87
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : เทคนิคการผลิต
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
สถานะสมรส : สมรส
งานที่สนใจ
โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
07 สิงหาคม 2563
( 07:30:50 )
ลำดับที่ 14
resume score : 89%
เพศ : ชาย       อายุ : 22  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 13,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.84
ระดับการศึกษา : ปวส.
สาขา : ช่างเทคนิคโลหะ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคระยอง
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
07 สิงหาคม 2563
( 01:59:18 )
ลำดับที่ 15
resume score : 95%
เพศ : ชาย       อายุ : 25  ปี
ประสบการณ์ : 0   ปี
เงินเดือน : 15,000 ฿
จังหวัด : ระยอง
การศึกษาสูงสุด
GPA : 2.54
ระดับการศึกษา : วศบ.
สาขา : วิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถานะสมรส : โสด
งานที่สนใจ
วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
06 สิงหาคม 2563
( 21:03:14 )